Zemkopības ministrija ir parakstījusi nodomu protokolu ar nevalstiskajām organizācijām „Ziedot”, „Latvijas Bērnu fonds” un „Latvijas Samariešu apvienība” (ziedojumi sociālajai palīdzībai), nodomu protokolu ar nevalstisko organizāciju „Valsts Kultūrkapitāla fonds” (ziedojumi kultūrai un mākslai) un sadarbības memorandu ar nevalstisko organizāciju „Latvijas Olimpiskā komiteja” (grozījumi memorandā) (ziedojumi sportam). Attiecībā uz LVM atbalstu meža nozares izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai ZM šo jomu paredzējusi uzticēt Meža attīstības fondam.

Līdz ar to tika mainīta ziedojumu izvērtēšanas un piešķiršanas kārtība, nododot šo funkciju nevalstiskajām organizācijām, kas ilgtermiņā ir pierādījušas savu profesionalitāti, kā arī vislabāk pārzina savas jomas organizācijas, kam visvairāk nepieciešama finansiāla palīdzība. Saskaņā ar šiem dokumentiem atbildību par ziedojumu piešķiršanu dažādu nozaru organizācijām uzņēmušās augstākminētās nevalstiskās organizācijas.