Zemkopības ministrija informē, lai pieteiktos uz valsts aizdevuma un galvojuma saņemšanu, pretendents līdz kārtējā gada 20. jūnijam iesniedz ministrijā informāciju noteiktu Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 888 „ Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”  un Ministru kabineta 2014. gada 08. jūlija noteikumos Nr. 391 „ Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība”.

Valsts galvojumi

Valsts aizdevumi