Pretendenta pieteikšanās valsts aizdevuma iekļaušanai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā

Zemkopības ministrija informē, lai pieteiktos uz valsts aizdevuma saņemšanu, valsts aizdevuma pretendents saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 363 „ Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus” II. sadaļas 2.punktu līdz kārtējā gada 20. jūnijam iesniedz šādus dokumentus:

  1. pieteikumu valsts aizdevuma saņemšanai. Pieteikumā norāda aizdevuma mērķi vai projekta nosaukumu, aizdevuma apmēru un valūtu, plānoto aizdevuma atmaksas termiņu;
  2. biznesa plānu projektam, kura īstenošanai paredzēts izmantot valsts aizdevumu. Projekta biznesa plānā jāietver citu projekta īstenošanas alternatīvu izvērtējums un pamatojums, ka valsts aizdevums ir valstiski racionālākais atbalsta instruments projekta īstenošanas nodrošināšanai;
  3. informāciju par plānoto valsts aizdevuma nodrošinājumu.