Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Valdība otrdien, 24. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus pārtikas aprites uzraudzības likumā. 

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo aktu ieviešanu oficiālo kontroļu organizēšanā pārtikas produktiem, ir noteiktas kompetentās iestādes un koordinācijas iestādes funkcijas Pārtikas un veterinārajam dienestam un precizētas institūta ”BIOR” kā references laboratorijas funkcijas. 

Ar grozījumiem ir precizēts pilnvarojums Ministru kabinetam sagatavot izmantošanai pārtikā aizliegto augu sarakstu, ietverot noteikumos arī savstarpējās atzīšanas principu starp ES dalībvalstīm. 

Tiks saglabāts normatīvais regulējums mazumtirdzniecībā izplatāmās etiķskābes koncentrācijai, neļaujot mazumtirdzniecībā nonākt etiķskābei, kuras koncentrācija pārsniedz 10 procentus. 

Likumprojekts “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” vēl jāskata Saeimai. Likumprojektā ietvertajām normām jāstājas spēkā līdz 2019. gada 14. decembrim. 

Foto: pixabay, Irina Aleksandrova

______________________________
Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv