Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Valdība otrdien, 14. jūlijā, uzklausīja Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par meža ugunsdzēsības situāciju Valsts meža dienestā (VMD).

VMD nepieciešama kapacitātes stiprināšana. Ilgstoši strādājot ar nepietiekamu finansējumu, zūd iespējas un motivācija kvalitatīvi pildīt meža ugunsdzēšanas funkciju, bet tas ietekmē valsts iekšējo drošību, meža nozares ekonomisko attīstību, dabas vērtības un iedzīvotāju drošību un rekreācijas iespējas. Nerodot risinājumu meža ugunsdrošības finansēšanai, turpināsies darbinieku pārmērīga noslogošana, sezonas darbinieku mainība, materiāltehniskās bāzes noplicināšana, un palielināsies iespējamība meža ugunsgrēku izplatībai, tā rodoties papildu riskiem valsts iekšējai drošībai un civilās aviācijas plāna izpildei.

Nepietiekama finansējuma dēļ, arvien nav iespējams atrisināt jautājumu par personāla un pietiekamu sezonas darbinieku skaitu ugunsnedrošā laikposmā, nodrošinot tiem darba tirgū konkurētspējīgu atalgojumu. No iepriekšējiem gadiem arī ir iekavējies materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas temps - patlaban tas ir pārāk lēns.

Valdības protokollēmums paredz jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu meža ugunsdzēsībai 2021. un turpmākajiem gadiem skatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta „Par valsts budžetu 2021. gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties MK tīmekļvietnē “Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā”.

____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv