Recepte

Nolūkā ieviest vienotu medikamentu recepšu deklarācijas formātu, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus divos veterināro recepšu noteikumos: īpašās veterinārās receptes aprites noteikumos un veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtībā.

Turpmāk praktizējošajam veterinārārstam, izrakstot cilvēkam paredzētās zāles lietošanai dzīvniekam, tas receptē jādeklarē, veicot ierakstu “kaskāde”. Tāpat arī, dzīvniekam izrakstot antimikrobiālās zāles, receptē jāveic ieraksts “profilakse” vai “metafilakse”, ja zāles paredzētas lietot dzīvnieku slimību profilaksei vai metafilaksei.

Ar grozījumiem noteikumos aizliegts izrakstīt recepti noteiktām zāļu grupām - vakcīnām, eitanāzijai paredzētām zālēm, vispārējie anestēzijas līdzekļiem u.c. Ar šo grupu zālēm darbības drīkst veikt tikai praktizējoši veterinārārsti.

Noteikumos “Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība” veiktās izmaiņas arī noteic, ka antimikrobiālo zāļu recepte ir derīga piecas dienas saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Abos noteikumos veikti arī nelieli redakcionāli precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 406 “Īpašās veterinārās receptes aprites noteikumi”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 756 “Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv