Zosis

Tuvojas gada siltais periods, kad atgriežas gājputni, kas ir augsti patogēnas putnu gripas lielākais rezervuārs un pārnesējs dabā. Kaut arī augsti patogēnā putnu gripa mājputniem Latvijā līdz šim nav konstatēta, Zemkopības ministrija aicina ikvienu mājputnu turētāju (neatkarīgi no mājputnu skaita un izmantošanas veida saimniecībā) pasargāt savu ganāmpulku, ievērojot biodrošību.

Mājputni jātur, jābaro un jādzirdina tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar nosegtu ūdensnecaurlaidīgu jumtu un norobežotiem sāniem, novēršot savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi.

Mājputnus var izlaist tādās ganībās vai pastaigu laukumos, kuru sāni ir norobežoti, lai novērstu savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi.

Aicinām mājputnu turētājus nodrošināt, lai:

  • nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēm,
  • tiek lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem.

Atgādinām, ka, barojot un dzirdinot mājputnus, nedrīkst izmantot virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni. Tāpat ir aizliegts mājputnus izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot, ja tos izlaiž mākslīgi izveidotās ūdenstilpnēs, kurās ir nodrošināta to norobežošana, kas nepieļauj savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un šīs ūdenstilpnes izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.

Mājputnu turētājiem ir jāseko, lai mājputnu un nebrīvē turētu putnu barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.

Vēršam uzmanību, ka augsti patogēnās putnu gripas ierosinātājs var tikt izplatīts ar mirušu savvaļas putnu ķermeņiem un to daļām, tādēļ, lai pasargātu ne tikai mājputnus, bet paši sevi, jo augsti patogēnas putnu gripas vīruss ir bīstams arī cilvēkam, lūdzam neaiztikt, neņemt un nepārvietot tos.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv