Informācija plašsaziņas līdzekļiem
radiators

Zemkopības ministrijas (ZM) un tās padotības iestādes izvērtējušas energotaupības pasākumus, lai samazinātu energoresursu patēriņu gaidāmajā apkures sezonā. ZM iestādēs iespējami piemēros strādāšanu attālināti, ja darba pienākumi to atļauj, samazinās elektroenerģijas un degvielas patēriņu, izmaksas telpu apkurei, kā arī ierobežos dienesta autotransporta izmantošanu.

ZM savu darbu organizēs galvenokārt attālinātā režīmā, strādājot klātienē tikai tik daudz, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību un uzdevumu izpildi. Arī sanāksmes un tikšanās pēc iespējas organizēs attālināti. Klātienē strādās darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanai jāatrodas birojā, piemēram, lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma darbinieki, IT speciālisti.

Ministrijā samazinās siltumenerģijas un elektroenerģijas izmantošanu telpās, kuras nelieto sakarā ar attālināto darbu – samazinās kopējo temperatūru darba telpās un koplietošanas telpās, bet neizmantotajos kabinetos apkuri samazinās līdz tehniski iespējamam līmenim.

Vienlaikus ir plānota arī telpu platības samazināšana un elektroiekārtu – printeru, skeneru un citas ikdienā regulāri nelietojamas tehnikas atslēgšana no tīkla. Darbinieki tiks informēti par lietderīgu un efektīvu apgaismojuma izmantošanu, bet apgaismojums atslēgts vietās, kur tas iespējams, piemēram, fasādēs.

Tāpat tiks veikta arī degvielas patēriņa kontrole un samazināts piešķirtais degvielas mēneša limits, izvērtēta katra brauciena nepieciešamība un, ja iespējams, darba braucieni organizēti vairākiem kolēģiem ar vienu auto.

Arī ZM padotības iestādēs, caurskatot iespējas samazināt energoresursu patēriņu, atrasti atbilstošākie taupības pasākumi nākotnes saimniekošanai. Piemēram, Lauku atbalsta dienestā un Valsts augu aizsardzības dienestā iegādāsies videi draudzīgākus automobiļus – elektroauto un hibrīdauto, AS “Latvijas valsts meži” un institūtā BIOR izmantos saules paneļus, vairākās ZM iestādēs veiks pāreju uz cita veida kurināmo, atsakoties no dabasgāzes, vai arī pieslēgsies centralizētajiem apkures tīkliem.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv