Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Zemkopības ministrija (ZM) iesniegusi Eiropas Komisijai Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam projektu (KLP Stratēģiskais plāns) un sāks formālās sarunas ar EK par tā apstiprināšanu.

Ar šo ir noslēdzies intensīvs KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanas posms, kas turpinājās kopš 2019.gada. KLP stratēģiskā plāna sagatavošanā un sabiedriskajā apspriešanā iesaistījušās nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji, kas pārstāv visas ar KLP stratēģisko plānu saistītās jomas, īpaši lauksaimniecības un vides intereses. Kopumā notikušas vairāk nekā 50 dažādas tematiskās darba grupas, kur rezultātā ir tapis ZM piedāvātais labākais kompromiss, ņemot vērā dažādo interešu grupu atšķirīgo viedokli par nozares attīstību, KLP Stratēģisko plānu un ieguldījuma virzieniem. KLP atbalsts tiek plānots, lai sekmētu nacionālo un ES mērķu (īpaši, vides un klimata mērķu) sasniegšanu, gan arī taisnīgā, mērķētā un līdzsvarotā veidā sasniegtu dažādās mērķauditorijas – dažāda lieluma saimniecības, uzņēmējus un nozares. Izstrādātie atbalsta instrumenti aptver plašu pretendentu loku, kas ir ļoti svarīgi rezultāta sasniegšanai saistībā ar vides un klimata mērķiem.

Tiešajiem maksājumiem visā 2021.-2027. gada periodā pieejamais finansējums ir 2,475 miljardi eiro, t.i., par 758 miljoniem eiro jeb par 44% vairāk nekā 2014.-2020. gada periodā. Taču laikposmā no 2023. līdz 2027. gadam tiešajiem maksājumiem pieejamais finansējums ir 1,792 miljardi eiro, no kuriem 74,3 miljonus eiro ir paredzēts pārdalīt lauku attīstībai un 4 miljonus eiro - sektorālām atbalsta intervencēm (jeb ražotāju organizācijām citos sektoros). 

Savukārt lauku attīstības atbalsta pasākumiem periodā no 2023. līdz 2027. gadam finansējums ir 790,7 miljoni eiro. Kopumā nozīmīgākā KLP stratēģiskā plāna finansējuma daļa novirzīta vides un klimata mērķu īstenošanai dažādu atbalsta instrumentu veidā novirzot 47,8% no KLP stratēģiskā plāna finansējuma) dažāda veida lauksaimniecības praksei, kas sniegs ieguldījumu vides un klimata jomā. Papildus tam ievērojama daļa investīciju atbalsta paredzēta tieši vides un klimata investīcijām.


Eiropas Komisijai iesniegtais KLP Stratēģiskā  plāna projekts, kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultātā apkopotie viedokļi ir atrodami ZM vietnē.Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv