Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Zemkopības ministrija (ZM), Latvijas pārtikas ražotāji un mazumtirgotāji vienojas par sadarbību pirmās nepieciešamības pārtikas preču – olu, gaļas, zivju, graudu un maizes produktu nepārtrauktai pieejamībai patērētājiem mazumtirdzniecības veikalos. To paredz ceturtdien, 14. aprīlī, noslēgtais sadarbības memorands.

Krievijas kara Ukrainā ietekmē ir samazinājusies pārtikas ražošanas izejvielu un energoresursu pieejamība un palielinājušās to cenas. Tas, savukārt, jau atstājis tiešu negatīvu ietekmi uz pārtikas ražošanas pašizmaksu – tā jau ir pieaugusi un sagaidāms, ka vēl turpinās pieaugt.

“Situācijā, kad Eiropā jau 50. dienu plosās karš, Latvijas spēja nodrošināt mūsu iedzīvotājus ar Latvijā ražotiem pirmās nepieciešamības pārtikas produktiem ir kļuvusi par mūsu valsts drošības jautājumu. Stiprināt šo drošības aspektu varam tikai ciešā visu iesaistīto pušu – valsts, pārtikas ražotāju un tirgotāju sadarbībā. Esmu gandarīts, ka mums kopā ir izdevies izveidot nepieciešamo diskusiju platformu, kas sekmēs visu iesaistīto pušu tālāku dialogu un sadarbību, kā arī ļaus risināt aktuālos jautājumus, lai veicinātu pārtikas ražotāju un tirgotāju kopdarbību. Šis ir lielisks paraugs, kā visas iesaistītās puses solidāri uzņemas atbildību, lai risinātu šī brīža izaicinājumus un pielāgotos jaunajiem apstākļiem,” uzsver zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas pārtikas ražotāji sarunās ar zemkopības ministru un ZM ekspertiem vērsa uzmanību uz nepieciešamību spēt elastīgi reaģēt uz esošos situāciju pārtikas ražošanas jomā, pieļaujot atsevišķas atkāpes no iepriekš noslēgtajiem līgumiem ar mazumtirdzniecības ķēdēm. Diskusiju rezultātā noslēgtais sadarbības memorands ļaus Latvijas pārtikas ražotājiem piegādāt produktus mazumtirdzniecības veikaliem par cenām, kas atbilst to reālajai pašizmaksai, nevis zem tās un saglabāt vietu pārtikas produktu tirgū Latvijā.

Sadarbības memorandu parakstīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas pārtikas ražotāji – biedrības “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija” valdes priekšsēdētāja Ināra Šure, kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks un biedrības “Latvijas Apvienotā putnkopības nozares asociācija” valdes priekšsēdētājs Jānis Gaigals, kā arī tirgotāji – biedrības “Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija” izpilddirektors Noris Krūzītis, biedrības “Latvijas Tirgotāju asociācija” valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs un biedrības “Latvijas Mazumtirgotāju biedrība” valdes locekļi Imants Kelmers un Laila Vārtukapteine.
Latvijas pārtikas ražotājus un tirgotājus pārstāvošās organizācijas atzinīgi novērtēja ZM iniciatīvu dialoga ceļā panākt vienošanos par nozaru sadarbību pirmās nepieciešamības pārtikas preču – olu, gaļas, zivju, graudu un maizes produktu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanu patērētājiem mazumtirdzniecības veikalos.

Latvijas pārtikas ražotāju pārstāvji uzsvēra, ka ir ieguldīts liels darbs šīs vienošanas sagatavošanā un saskaņošanā. LAPNA valdes priekšsēdētās J.Gaigals atzīmēja, ka memorandā pausta pušu labā griba sadarboties, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājus ar pārtikas produktiem un nepārtrauktu pārtikas ražošanu Latvijā. LPUF valdes priekšsēdētāja I.Šure atzina, ka tas veicinās sadarbību Latvijas pārtikas ražotāju un tirgotāju starpā, lai mazumtirdzniecības veikalu plauktos iedzīvotājiem būtu pieejamas pirmās nepieciešamības pārtikas preces pilnā apjomā un tiktu nodrošināta nepārtrauktība to piegādē. Bet LPCS valdes priekšsēdētājs J.Šolks uzsvēra, ka šodien tiek izveidota laba sākuma platforma pārtikas ražotāju un tirgotāju abpusējai sadarbībai, kas varētu būt jauns sākums turpmākai Latvijas pārtikas ražotāju preču apritē Latvijā.

Savukārt tirgotāju pārstāvji uzsvēra memoranda lomu turpmākam dialogam visu pušu starpā. LPTA izpilddirektors N.Krūzītis atzīmēja, ka nozīmīgi, ka šo sadarbības memorandu šodien noslēdza visas iesaistītās puses – valsts, Latvijas pārtikas ražotāji, pārstrādātāji un tirgotāji. Tā parakstīšana liecina par savstarpēju ieinteresētību un iespēju turpināt attīstīt sadarbību. Bet LMB biedrības valdes loceklis I.Kelmers atzīmēja, ka šodien ir ielikt labs pamatakmens, lai turpinātu sekmīgu sadarbību un, vienam otru atbalstot, pārvarētu dažādus šķēršļus. Savukārt LTA valdes priekšsēdētājs H.Danusēvičs uzsvēra, ka asociācijas biedri izjūt lielu atbildību par Latvijas iedzīvotāju apgādi ar pārtikas precēm. Tāpēc aktīvi jau iepriekš ir iesaistījušies iniciatīvā “Atbalsti vietējo!”, aicinot patērētājus izvēlēties Latvijā ražoto pārtikas produktus.
________________________________
Kristīne Kļaveniece
Zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: +371 26417267
E-pasts: kristine.klaveniece@zm.gov.lv     
www.zm.gov.lv