Valsts pētījuma programmas logo

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, atkārtoti izsludina atklātu projekta pieteikuma konkursu Valsts pētījumu programmas "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" 2023.-2025. gadam īstenošanai.

Plānots, ka projekta īstenošana tiks uzsākta 2024. septembrī un tās virsmērķis būs ilgtspējīga un racionāla dabas resursu izmantošana, palielinot to pievienoto vērtību mainīgas vides apstākļos, kur proramma tiks sadalīta divās apakšprogrammās:

  1.  "llgtspējīga lauksaimniecības, tostarp zivsaimniecības, resursu izmantošana nekaitīgas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā", kuras mērķis ir papildināt zināšanu bāzi par lauksaimniecības resursu ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģijām kvalitatīvu pārtikas izejvielu ražošanā, pārstrādē, kā arī izejvielu un produktu kontrolē Latvijā, lai nodrošinātu patērētājus ar veselīgiem un drošiem vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, veicinot lauksaimniecības un pārtikas nozaru izaugsmi un konkurētspēju.
  2. "Inovatīva meža apsaimniekošana un jauni meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei", kuras mērķis ir nodrošināt mežsaimniecības ilgtspējību un racionāli izmantot Latvijas mežu resursus globālajā tirgū konkurētspējīgu produktu ražošanai, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību un meža sociālo nozīmi nākamajām paaudzēm.

Kopējais projekta īstenošanas periods ir 16 mēneši, un projektu konkursam aicinām pieteikties līdz 2024. gada 15. jūlija plkst. 17:00. Kā arī 27. jūnijā interesenti tiks aicināti piedalīties informatīvā tiešsaistes seminārā, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par dalības iespējām izsludinātajā Valsts pētījumu programmā. Informācija par tiešsaistes semināru tiks publicēta LZP tīmekļa vietnē.

 

Konkursa nolikums un dalības nosacījumi LZP tīmekļa vietnē:

Informācija par konkursu

Informācija projekta īstenotājiem (dokumentu saraksts) 

 

Papildus jautājumu gadījumā:

par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu un informācijas sistēmas lietošanu – Latvijas Zinātnes padome, vpp@lzp.gov.lv

par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem – Zemkopības ministrija, vpp@zm.gov.lv