Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Zemkopības ministrs Armands Krauze, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža

Ceturtdien, 14. martā, zemkopības ministrs Armands Krauze, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo līgumu par nepārtrauktu un pilnvērtīgu savstarpējo sadarbību zinātnē un pētniecībā. 

Līgums ietver trīspusēju vienošanos apvienot lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu un meža nozares zinātniekus, lai izvērtētu un ieteiktu prioritāros pētniecības virzienus fundamentālajā un pielietojamajā zinātnē, nodrošinot sadarbību ar visa līmeņa izglītības iestādēm.

Tāpat sadarbības partneri kopīgi organizēs dažādus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanai, piemēram, Arvīda Kalniņa vārda balvas pasniegšanu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē, jauno zinātnieku konkursu, kā arī izmēģinājumu, eksperimentu un laboratoriju apskates lauksaimniecības zinātnes jomā.

Puses apņēmās arī veicināt starptautisko zinātnisko sadarbību un sagatavot jaunos zinātniekus Zemkopības ministrijas kompetences nozarēs, rīkojot seminārus par doktorantūrai būtiskiem jautājumiem, kā arī sniedzot iespēju doktorantūras studentiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA un LLMZA apvienotajās sēdēs. 

Sintija Strakša

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sintija.Straksa [at] zm.gov.lv