Zivsaimniecība
zveja

Zemkopības ministrija informē, ka 2024. gada 25. janvārī plkst. 11:00 Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23. stāva zālē ir ieplānota sanāksme, kurā zvejnieki tiks informēti par Eiropas Savienībā (ES) pieņemtajām  Zvejas kontroles regulējuma izmaiņām. Tiks nodrošināta iespēja sanāksmē piedalīties arī attālināti (MS Teams).          

Lai tuvāk iepazītos  ar šīm jaunajām prasībām,  varat skatīt arī Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē (https://www.zm.gov.lv/lv/jaunums/eiropas-savienibas-zvejas-kontroles-regulejuma-izmainas) 2023. gada 22. decembrī publicēto informāciju par ES zvejas kontroles regulējuma izmaiņām. Šī kontroles regulējuma izmaiņu pakotne ietver grozījumus Zvejas kontroles regulā (Nr. 1224/2009), Baltijas jūras daudzgadu plānā (Nr. 2016/1139), Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas apkarošanas regulā (Nr. 1005/2008), regulā par Eiropas Zvejas kontroles aģentūras (EFCA) darbību (Nr. 2019/473).

Regulējums juridiski stājās spēkā 20 dienu laikā pēc tā  publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – t.i. 2024. gada 9. janvārī. Vienlaikus jāņem vērā, ka vairākām normām ir pārejas periods un atšķirīgs spēkā stāšanās termiņš. Dažos gadījumos tiek dots 6 mēnešu, 2 gadu un pat 4 gadu periods prasību ieviešanai, t.sk. papildu laiks vairāku regulējuma normu tehnisko nosacījumu noteikšanai, kurus paredzēts izstrādāt un izdot Eiropas Komisijai (Komisijas īstenošanas un deleģētie akti). Līdz ar to vairāku prasību izpildes nosacījumi, piem. nozveju apjoma atkāpju (MOT) izņēmumu noteikšana, attālās uzraudzības sistēmu (REM) pielietošana uz zvejas kuģiem u.c. no Eiropas Komisijas puses izstrādājamais papildu regulējums, uz šo brīdi vēl nav zināms.

 Sanāksmes mērķis ir sniegt vispārīgo informāciju par izmaiņām zvejas kontroles regulējumā, apspriest interesējošos jautājumus, kā arī ministrijas un Valsts vides dienesta pārstāvji atbildēs uz jūsu iepriekš līdz sanāksmei iesūtītiem jautājumiem.

 Ministrija vērš uzmanību, ka šī ir tikai pirmā sanāksme, uzsākot kopējo darbu pie zvejas kontroles pasākumu izmaiņu ieviešanas un  Zemkopības ministrija arī turpmāk informēs par šīs tēmas aktuāliem jautājumiem.

 Ņemot vērā ministrijas telpu iespējas uzņemt sanāksmes dalībniekus, lūgums katrai biedrībai deleģēt ne vairāk kā 2 pārstāvjus darbam klātienē. Neklātienes dalībnieku skaits nav ierobežots.

 Ministrija aicina iesūtīt informāciju par sanāksmes dalībniekiem (vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija, savukārt ja plāno pieslēgties attālināti tad arī e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta saite uz sanāksmi) uz epastu olga.adamenko@zm.gov.lv  līdz 23.01.2024. plkst. 10:00.

 

Olga Adamenko

Nodaļas vadītāja vietniece
Olga.Adamenko [at] zm.gov.lv