Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Ministrs un RB banka

Šodien zemkopības ministrs Armands Krauze tikās ar Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāju Jeļenu Buraju, lai pārrunātu  bankas  sadarbības iespējas ar  lauksaimniecības uzņēmumiem, izsniedzot  tiem par pieņemamiem kredītprocentiem aizdevumus dažādiem attīstības projektiem.  Rietumu Banka šobrīd ir koncentrējusies uz Latvijas un Baltijas valstu vidējo un lielo, tostarp arī lauksaimniecības uzņēmumu, apkalpošanu, nodrošinot pilnu finanšu pakalpojumu spektru, uzsvaru liekot uz individuāli pielāgotiem risinājumiem. Sarunā ar ministru J.Buraja pauda pozitīvu attieksmi, sapratni par iespējamo sadarbību, kas lauksaimniekiem nodrošinātu sekmīgu saimniecisko darbību un iespējas veikt turpmākus ieguldījumus saimniecību attīstībā.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Nav noslēpums, ka lauksaimniecību ietekmē daudzi no zemniekiem neatkarīgi ārējie faktori, piemēram, tirgus svārstības, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā tas bija šajā pavasarī un vasarā, tā rezultātā smagi cieta vairākas lauksaimniecības nozares. Tālab kā viens no risinājumiem, lai saimniecības sekmīgi pārvarētu radušās grūtības,  ir komercbanku pretimnākšana, izpratne par lauksaimniecības nevienmērīgo attīstību, tādēļ pozitīvi vērtēju Rietumu Bankas iniciatīvu vairāk sadarboties ar lauksaimniecības uzņēmumiem. Turpmāk esmu iecerējis tikties arī  ar citām komercbankām, lai palīdzētu rast dialogu, saprātīgus risinājumus starp lauksaimniekiem un komerciestādēm, kas varētu sekmēties ar finansējumu lauksaimniecības attīstībai.” 

 

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv