Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Govis ganībās

Otrdien, 27. februārī, apmeklējot izstādi “SIA - 2024” Parīzē, A. Krauze tiksies ar Francijas lauksaimniecības un pārtikas ministru Marku Feno (Marc Fesneau), lai pārrunātu klimata pārmaiņu ietekmi un sanitāros izaicinājumus lopkopībā.

Tāpat vizītes laikā zemkopības ministrs tiksies arī ar Francijas Lauksaimniecības kameras prezidentu Sebastjenu Vindzoru (Sébastien Windsor) un ģenerāldirektori Izabellu Čmitelinu (Isabelle Chmitelin), lai apspriestu lauksaimniecības nevalstiskā sektora finansēšanas modeļus.

“Esmu politiskā līmenī aktualizējis sarunu par lauksaimniecības nevalstisko organizāciju finansēšanas modeli, jo arī lauksaimnieku organizāciju starpā, īpaši pēdējā laikā, darba kārtībā atgriezusies diskusija par valsts atbalsta efektivitāti nevalstiskajam sektoram un to, kādā apmērā un kādām funkcijām valsts atbalsts būtu jāizmanto,” norāda zemkopības ministrs Armands Krauze.

Savukārt sarunā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Uzņēmējdarbības centra direktori Lamiu Kamalu-Čaoui (Lamia Kamal-Chaoui) ministrs apstiprinās Latvijas vēlmi aktīvai sadarbībai meža un saistīto nozaru jomā, lai Latvijā meža nozare varētu pastāvēt ilgtspējīgi, respektējot vides prasības, un vienlaikus būtu eksportspējīga koksnes, koksnes izstrādājumu un produktu nozare.

Vizītes noslēgumā A. Krauze ar apdrošināšanas uzņēmuma “Groupama Group” prezidentu Fransuā Šmitu (François Schmitt) pārrunās Francijas apdrošināšanas modeli lauksaimniecībā, kā arī tiksies ar Francijas Zemes fonda prezidentu Emanuelu Hiestu (Emmanuel Hyest).

Parīzes starptautiskā lauksaimniecības izstāde ir gadskārtēja lauksaimniecības izstāde un gadatirgus, kurā ir pārstāvēta lopkopība un ar to saistītās nozares, augu un koku audzēšana, kā galvenās lauksaimniecības augu kultūras. Šogad izstādes tēma ir “Klimata pārmaiņas un sanitārie izaicinājumi lopkopībā”.

Sintija Strakša

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sintija.Straksa [at] zm.gov.lv