Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās Eiropas lauksaimniecības forumā Varšavā (Polijā), kur diskutēja par Eiropas lauksaimniecības izaicinājumiem Krievijas kara Ukrainā apstākļos.

Foruma laikā norisinājās augsta līmeņa viedokļu apmaiņa par nepieciešamību pielāgot Eiropas Kopējās lauksaimniecības politiku esošajai ģeopolitiskai situācijai, lai saglabātu pārtikas nodrošinājumu, ņemot vērā situāciju Ukrainā un pasaulē kopumā.

Zemkopības ministrs K. Gerhards diskusijas laikā vērsa uzmanību, ka Latvijas ieskatā šajā ģeopolitiskajā situācijā Eiropa nevar atļauties ierobežot pārtikas ražošanu. Tāpēc ir jārīkojas gudri un, ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, Eiropas Komisijai (EK) jāveic Eiropas Zaļā kursa mērķu ietekmes uz nodrošinātību ar pārtiku izvērtējums. Uz to Latvija jau vairākkārt vērsusi EK uzmanību. K. Gerhards norādīja, ka ir jāvērtē iespējas īslaicīgi atlikt dažus no plānotajiem pasākumiem, līdz situācija stabilizēsies un pārtikas ražošana Eiropā vairs nebūs apdraudēta.

Krievijas kara ietekme uz Eiropas lauksaimniekiem foruma laikā tika apskatīta no dažādiem aspektiem, t.sk. saistībā ar Ukrainai terminēti piemērotajiem atvieglojumiem eksportam uz ES.

Foruma dalībnieki bija vienisprātis, ka gan ES, gan globālā līmenī jādara viss iespējamais, lai sniegtu praktisku atbalstu Ukrainai, t.sk. pēc iespējas ātrāk rodot praktiskus risinājumus Ukrainas graudu eksportam caur ES ostām.

Eiropas lauksaimniecības forums norisinājās 2022. gada 30. jūnijā Varšavā (Polijā) un to organizēja Polijas vicepremjers, lauksaimniecības un lauku attīstības ministrs Henriks Kovaļčiks (Henryk Kowalczyk). Forums katru gadu piesaista gandrīz 3000 dalībnieku – lauksaimniekus, lauksaimniecības konsultantus, ražotājus un pārstrādātājus, profesionālas lauksaimniecības asociācijas, vietējo pašvaldību pārstāvjus, kā arī zinātniskās un profesionālās institūcijas no visas Eiropas.


Kristīne Kļaveniece
Zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: +371 26417267
E-pasts: kristine.klaveniece@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv