Informācija plašsaziņas līdzekļiem
apbalvojumi

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ceturtdien, 17. novembrī, pasniedzis Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, zivsaimniekiem, pārtikas nozares darbiniekiem un valsts pārvaldē strādājošajiem.

“Šogad esam piedzīvojuši satricinājumus gan globālā, gan nacionālā līmenī. Un esam pārliecinājušies, ka šos izaicinājumus varam pārvarēt tikai kopā. Šodien Latvijas dzimšanas dienas ieskaņā Zemkopības ministrijā godinājām Latvijas cilvēkus – drosmīgus, atbildīgus, mērķtiecīgus un strādīgus. Katru, kurš ar saviem darbiem ir veidojis un stiprinājis mūsu valsti. Leposimies ar paveikto un rīt svinēsim mūsu valsts dzimšanas dienu ar pārliecību, ka, neskatoties uz to, ko mums nesīs rītdiena, mēs kopā sasniegsim savus mērķus!” atzīmē zemkopības ministrs.

MK Atzinības rakstu kopš 1995. gada piešķir, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, tajā skaitā ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecībā, zinātnē, izglītībā, veselības un vides aizsardzībā, kultūrā, sportā, valsts aizsardzībā un valsts pārvaldē.

ZM apbalvojumus kopš 1997. gada piešķir darbiniekiem un nozares uzņēmējiem par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. Tos piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos.

Zivju fonda atzinības rakstu un naudas balvu kopš 2012. gada piešķir personām, kuras sniegušas lielu ieguldījumu Zivju fonda mērķu īstenošanā. Katru gadu Atzinības rakstu piešķir ne vairāk kā trīs personām, un konkrētā persona ar Atzinības rakstu var tikt apbalvota tikai vienu reizi.

MK, ZM un Zivju fonda augstos apbalvojumus šogad saņēmis 81 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbinieks.

Ar MK Atzinības rakstu apbalvoti:

 • Mežsaimnieks Edvīns Ģērmanis,
 • Mežsaimniece Gundega Vītola,
 • Mežsaimniece Astra Boķe,
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes Meža izmantošanas katedras asociētais profesors (Emeritus), pedagogs Ziedonis Sarmulis,
 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošā pētniece, habilitētā ķīmijas zinātņu doktore, zinātniece Gaļina Dobele,
 • Lauku atbalsta dienesta direktora vietniece Veronika Gailume,
 • Bijusī ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Inese Pastare-Irbe.

Ar ZM medaļu “Par centību” apbalvoti:

 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Preklīniskais institūts - direktore, profesore, vadošā pētniece Dr.med.vet. Aija Ilgaža,
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes IT un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs Edmunds Korzunovs,
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne,
 • Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece, miežu selekcionāre Dr.agr. Māra Bleidere,
 • Aitkopības speciāliste Astrīda Ūdre,
 • Zemnieku saimniecības “Ķempēni” īpašnieks Ivars Āboltiņš,  
 • Zemnieku saimniecības “Klimpas” īpašnieks Valdis Leska,
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes dekāns, asociētais profesors, vadošais pētnieks Dr.silv. Linards Sisenis,
 • Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta Mežsaimniecības daļas vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos Ritvars Ozoliņš,
 • Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības inženiere mežsaimniecības jautājumos Laila Lagzdiņa,
 • Bijusī Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības vecākā referente Ilze Treimane,
 • Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema nodaļas mežzinis Visvaldis Ozoliņš,
 • Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Bauskas nodaļas mežzinis Juris Dāle,
 • Dārzkopības institūta Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļas vadītāja, vadošā pētniece Ph.D. Inga Moročko-Bičevska,
 • Lauku atbalsta dienesta Kontroles departamenta Platību kontroles metodikas un uzraudzības daļas vadītāja Anita Buza,
 • Lauku atbalsta dienesta Administratīvā departamenta Lietvedības daļas vadītāja Andra Ancāne,
 • Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietniece Līga Januškeviča,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vecākais inspektors Dainis Millers,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Uldis Sokolovskis,
 • Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības departamenta Reģistru uzturēšanas nodaļas vadītāja Mairita Elbrete,
 • Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības departamenta Ciltsdarba nodaļas vadītāja Daina Lodiņa,
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vecākā inspektore Lilija Stepanova,
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vecākā inspektore Silva Puskune,
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore Imanta Simtniece,
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta Sēklu sertifikācijas un šķirņu aizsardzības daļas vecākā referente Inga Ovsjaņņika,
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre,
 • Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes pārtikas inspektore Arita Kuņķe,
 • Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldes vecākā referente Anita Ivanova,
 • Zemnieku saimniecības “Ķelmēni” īpašnieks Juris Paulovičs,
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecsiljāņi” vadītājs Juris Sprukulis,
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Joži” īpašnieks Gunvaldis Sproģis,
 • Lauksaimnieks Juris Šleiners,
 • “Zemes stāsti” režisors Armands Tripāns,
 • Kinorežisors Ivars Seleckis,
 • ZM Audita departamenta Revīzijas nodaļas auditore Anita Teibe,
 • ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece Ilona Kromāne,
 • ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākā eksperte Kristīne Ruka,
 • ZM Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītāja vietniece Lāsma Āboliņa,
 • ZM Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vecākā eksperte Lelda Pamovska,
 • ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais eksperts Kristaps Pilskalns,
 • ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā eksperte Gunta Bāra,
 • ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vecākā eksperte Maruta Grīnberga,
 • ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vadītāja vietniece Vineta Buņķe,
 • ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vecākais eksperts Marts Kreitiņš,
 • ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vecākā eksperte Kristīne Puriņa,
 • ZM Juridiskā departamenta Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieks Arnis Irmejs,
 • ZM Budžeta un finanšu departamenta Finanšu kontroles un pārskatu nodaļas vecākā eksperte Gunita Klētniece,
 • ZM Budžeta un finanšu departamenta Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļas vecākā eksperte Ņina Ivanova,
 • ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniece Baiba Kārkliņa.

Ar ZM Atzinības rakstu apbalvoti: 

 • Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Zemgales reģiona vecākais klientu darījumu vadītājs, reģiona vadītāja vietnieks Edgars Mekšs,
 • Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Kurzemes reģiona vecākais klientu darījumu vadītājs, reģiona vadītāja vietnieks Sandis Daubaris,
 • Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa,
 • Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Kandavas nodaļas vecākais mežzinis Jānis Rosickis,
 • Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas vecākā mežzine Iveta Fridberga,
 • Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vecākais referents Uldis Eglītis,
 • Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vecākā referente Sarmīte Videniece,
 • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietniece Ināra Bondare,
 • Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktora vietnieks - Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļas vadītājs Juris Cvetkovs,
 • Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja vietniece Valentīna Bērziņa,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Mārtiņš Brants,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Latvijas lauksaimniecības muzeju nodaļas vadītāja Sandra Leja-Nātriņa,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Juridiskās un atbalsta nodaļas personāla speciāliste Veneranda Urtāne,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas vecākais inspektors Aldis Šķiliņš,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Juridiskās un atbalsta nodaļas vadītājs Valentīns Kohanovičs,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede Ilona Millere,
 • Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes veterinārā inspektore Larisa Moroza,
 • Operators Artūrs Liepiņš,
 • ZM Audita departamenta Iekšējā audita nodaļas vadītāja Ingita Sapunova,
 • ZM Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vecākais eksperts Jānis Bārs,
 • ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākā eksperte Ligija Ozoliņa,
 • ZM valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Ar Zivju fonda Atzinības rakstu apbalvoti:

 • Publicists un žurnālists Gints Šīmanis,
 • Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles daļas vadītāja vietnieks Elvijs Ziemelis,
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu departamenta Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas pētnieks Jānis Bajinskis.

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv