Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Valdība ceturtdien, 14. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu, kas ļaus zivsaimniecības uzņēmumiem daļēji kompensēt papildu izmaksas par patērēto resursu cenas pieaugumu, kā arī daļēji kompensēt neiegūto peļņu no eksporta tirgus zaudējuma.

Atbalsta mehānisms ārkārtas pasākumiem tiks finansēts no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda 2021.-2027. gadam. Šim mērķim paredzēts novirzīt piecus miljonus eiro.

Uz atbalstu par neiegūto peļņu pēc eksporta tirgu zaudējuma varēs pretendēt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, ja tā produkcijas noieta tirgus 2021. gadā bijusi Ukraina, Krievija vai Baltkrievija. Eksporta tirgu zaudējumu apliecina pretendenta zivsaimniecības produktu eksporta kopējā apjoma kritums uz šo tirgu laikposmā no 2022. gada marta līdz jūnijam par vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu.

Uz atbalstu par izlietoto resursu cenas sadārdzinājumu var pretendēt:

  • PVD atzīts akvakultūras uzņēmums, kurā vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai,
  • PVD atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums,
  • kā arī ES reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuram ar konkrēto zvejas kuģi ceturksnī, par kuru pretendē uz atbalstu, ir nozveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos atbilstoši valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" datiem.

Paredzēts, ka daļēji tiks kompensētas šādu resursu papildu izmaksas – par patērēto dabasgāzi, sašķidrināto gāzi, elektroenerģiju un zvejas kuģim patērēto dīzeļdegvielu un zivsaimniecības produktu ražošanā izmantoto metālu, kartonu, zivju barību un graudus (zivju barošanai).

Lai varētu izsludināt pieteikšanos atbalsta pasākumā “Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos”, valdība vienlaikus arī apstiprinājusi noteikumus par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā.

“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos”” un “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv