Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Otrdien, 7. aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) trīs noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos. Grozījumi paredz pašvaldībām tiesības izsniegt zvejniekiem zvejas atļauju (licenci) kā arī zvejas žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek reģistrēti elektroniski) zvejas veikšanai iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un jūras piekrastē.

Tāpat grozījumi paredz prasību zvejniekiem, kas zvejo jūras piekrastē, nozvejas datus ievadīt elektroniski Latvijas Zivsaimniecības integrētā zvejas un kontroles sistēmā (LZIKIS) un kārtību, kā rīkoties, ja tas tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams. Tam gan ir paredzēts pārejas periods komerczvejā – līdz 2021. gada 1.janvārim, bet pašpatēriņa zvejā līdz 2023. gada 1. janvārim. Līdz minētajiem datumiem zvejnieki savas ērtības labad, lai nebūtu katru mēnesi jāiesniedz papīra zvejas žurnāli pašvaldībā, jau uzreiz to varēs darīt elektroniski. Savukārt iekšējo ūdeņu zvejā zvejniekiem būs dota izvēles iespēja – lietot elektronisko zvejas datu reģistrāciju vai darīt to papīra formā. Šādi noteikumu normas veidotas tāpēc, lai zvejnieki, darbojoties praksē, paši saprastu elektroniskās sistēmas lietošanas priekšrocības.

Lai visi ar zvejas pārvaldību saistītie dati būtu pieejami vienkopus, pašvaldības LZIKIS ievadīs un varēs tieši no sistēmas izdrukāt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu (nomas līgumi ar zvejniekiem, ikgadējie nomas līgumu protokoli, kuros norādīti zvejas limiti un zvejas atļaujas (licences)). Tas dos visām zvejas kontroles un pārvaldības institūcijām (Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Zemkopības ministrija, pašvaldības) tiešu pieeju sistēmā glabājamai informācijai par visām Latvijas ūdeņos veicamām likumīgām zvejas darbībām un novērsīs iepriekšējo ar papīra dokumentu apriti saistīto administratīvo slogu.

Grozījumi MK noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos””, “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13. decembra noteikumos Nr. 790 “Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”” stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
_________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv