Zvejas kuģis

Ministru kabinets (MK) otrdien, 9. janvārī apstiprinājis Zemkopības ministrijas (ZM) grozījumus noteikumos par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai, nosakot citu fiskālo marķieri dīzeļdegvielas iekrāsošanai.

Ar grozījumiem noteikumos tiek ieviests jauns dīzeļdegvielas iekrāsošanas fiskālais marķieris: līdzšinējais marķieris “Solvent Yellow 124” tiek aizstāts ar marķieri “Accutracetm Plus”, vienlaikus nosakot pievienojamās ķīmiskās vielas saturu noteiktā daudzumā dīzeļdegvielas. Saistībā ar fiskālā marķiera nomaiņu ir paredzēts pārejas periods līdz 2024. gada 30. jūnijam, kad komersanti drīkstēs tirgot dīzeļdegvielu, iekrāsotu ar līdzšinējo marķieri “Solvent Yellow 124”. Pēc 2024. gada 30. jūnija dīzeļdegvielai būs jāievieno arī jaunais fiskālais marķieris “Accutracetm Plus”.

Lietotāju (zvejnieku) krājumos esošai iezīmētajai (marķētajai) dīzeļdegvielai nav paredzēti ierobežojumi, un to varēs izmantot atbilstoši mērķim, ja vien dīzeļdegviela ir marķēta ar līdz šim izmantotajām krāsvielām un fiskālo marķieri.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi, lai tie atbilstu mainītajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 “Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv