Pasaulē pēdējos gados pieaug pieprasījums  pēc fosilajām izejvielām. Pieaug arī pieprasījums pēc dabiskas izcelsmes šķiedrmateriāliem, jo arvien vairāk šie materiāli tiek izmantoti jaunu produktu ražošanai. Latvijas Bioekonomikas stratēģijā 2030.gadam nospraustie uzdevumi liek maksimāli palielināt Latvijas atjaunojamo dabisko izejvielu  izmantošanu dažādu rūpniecības produktu (šķiedru, virvju, audumu, filca, siltuma izolācijas, būvniecības un kompozītmateriālu), pārtikas (lobīti un nelobīti riekstiņi, aizdars, eļļa, proteīns, tēja) un barības (spraukumi zivju un dzīvnieku) produktu izejvielu ražošanā.

No kaņepēm iegūstamo produktu pielietojuma paplašināšana ir uzskatāms par perspektīvu attīstības virziens pasaulē, kas veido pamatu ilgtspējīgai ekonomiskai izaugsmei uz dabiski atjaunojamo resursu bāzes. Lai iegūtu konkurētspējīgu produkcijas kvalitāti, liela nozīme ir gan apkārtējās vides apstākļiem un audzēšanas tehnoloģijai, gan arī – konkrētās šķirnes potenciālam.

Nedaudz par sējas kaņepju audzēšanu

  1. Sējas kaņepēm (Cannabis sativa subsp. sativa) ir nepieciešama barības vielām bagāta, dziļa augsne ar labu ūdensapgādi un ūdenscaurlaidību. Par audzēšanai piemērotām uzskatāmas  minerālu augsnes ar vidēji augstu gruntsūdens līmeni un labu ūdensapgādi, kas ir bagāta trūdvielām un ar neitrālu līdz viegli sārmainu augsni (minimālais augsnes pH – 5,8–6,0). Turpretī nepiemērotas ir vietas ar nabadzīgu minerālu augsni, kas atrodas tuvu vai tālu no gruntsūdeņiem, smaga, mālaina augsne, ļoti noblīvēta augsne un stāvošs ūdens. Šādos apstākļos ir traucēta kaņepju augšana, un tādējādi samazinās to ražīgums – līdz pat pilnīgiem ražas zudumiem. Ja nepastāv stāvoša ūdens uzkrāšanās problēma, kaņepes var audzēt arī kūdrainā augsnē, tomēr jāņem vērā, ka tad cieš šķiedras kvalitāte – samazinās to izturība pret pārraušanu.
  2. Augstas kaņepju sēklu un kaņepju stiebru ražas ieguvei liela nozīme ir labai sēklai. Tai ir jābūt labi iztīrītai, bez piemaisījumiem un nezāļu sēklām. Jāpievērš uzmanība arī sēklu izmēram. Noskaidrots, ka rupjākas sēklas nodrošina līdz pat 30% lielu šķiedras ražas pieaugumu, turpretī augstāku sēklu ražu iegūst no vidēji rupjām un sīkām sēklām. Audzējot divmāju kaņepes, smalkākas sēklas nodrošina lielāku skaitu mātesaugu, bet mazāk saušņu. Ir būtiski atcerēties, ka ar laiku kaņepju sēkla zaudē dīgtspēju, tādēļ sējai nevar izmantot sēklu, kas ir vecāka par diviem gadiem.
  3. Izsējas normas ir atkarīgas no kaņepju izmantošanas veida. Audzējot kaņepes sēklu (riekstiņu) ieguvei, tās sēj reti – 25-30 kg ha-1. Riekstiņu ieguvei izmanto vienas šķirnes, bet šķiedras un tējas vajadzībām citas kaņepju šķirnes. Retos sējumos kaņepju stiebri izaug resnāki un tie ir žuburoti. Katrā zara galā atrodas sēklas galviņas. Viens augs caurmērā dod 35 – 40 g sēklu, kamēr normāli biezos sējumos no vienas kaņepes vidēji iegūst 2 – 4 g sēklu. Šķiedru iegūšanai izsēj 45– 80 kg ha-1 sēklu.

Informācijai:

Sējas kaņepēm (Cannabis sativa subsp. sativa) var būt šķirnes gan ar divmāju augiem, gan vienmājas augiem:

  • divmāju augi, kam sievišķie un vīrišķie ziedi atrodas uz diviem atsevišķiem augiem;
  • vienmājas augi, kam sievišķie un vīrišķie ziedi atrodas uz viena auga, taču dažādās stiebra daļās. Šķiedras un sēklu ieguvei visu sējumu bez zudumiem var novākt vienā, optimālā laikā, bet mūsu klimatiskos apstākļos tas ir iespējams apmēram reizi 5 gados.

Biežāk uzdotie jautājumi par kaņepēm

Saskaņā ar likuma par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=40283) 6.panta otro daļu, Latvijā līdz 2020.dada 1.janvārim, šķiedras un sēklu ieguvei, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa). Sākot ar 2020.gada 1.janvāri Likums par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību ļauj sējas kaņepes audzēt rūpnieciskām vajadzībām atklātā laukā un izmantojot tikai Eiropas Savienības kopējā augu šķirņu katalogā iekļauto šķirņu sertificētas vai kaņepju saglabājamās šķirnes oficiāli pārbaudītas sēklas.

Likuma “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 6. pants paredz, ka Latvijā ir aizliegts audzēt miega magoni (Papaver somniferum), kokaīnkrūmus (Erythroxylum) un Indijas kaņepi (Cannabis sativa subsp. indica).

Sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa) – viengadīgs augs, ar dobju virsu, šķiedraugs. Tās izmantošanas spektrs ir ļoti plašs - papīra rūpniecībai, tekstilrūpniecībai, pārtikai (aizdars, eļļa, proteīns, tēja) un būvniecībai. Kaņepju sēklas satur līdz pat 35% eļļas un daudz olbaltumvielu, ko var lietot uzturā.

Lai audzētu sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa) nav nepieciešamas speciālas atļaujas vai licences. Nav arī jāatskaitās kādiem mērķiem tiek audzētas sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa). Jāatceras, ka tās nedrīkst audzēt telpās un segtajās platībās — siltumnīcās vai zem plēves Izvēloties šķirni, noteikti jāpārliecinās, vai tā ir iekļauta Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā. Audzējot nezināmas izcelsmes šķirni, jums būs liegta iespēja saņemt noteiktos atbalsta maksājumus.

Ja sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa) tiek audzētas saskaņā ar likuma “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 6. panta otrajā daļā minēto, tad iegūto produkciju (šķiedra, spaļi vai sēklas) ir atļauts brīvi tirgot.

Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu un brīvprātīgu saistīto atbalstu par proteīnaugiem par sējas kaņepju (Cannabis sativa subsp. sativa) platību, ja tā saskaņā ar regulas Nr. 809/2014 45. pantu ir iekļauta kaņepju tetrahidrokanabinola (turpmāk – THC) monitoringā un to THC saturs nepārsniedz 0,2%. Precīzāk ar nosacījumiem var iepazīties 2015.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.

Šobrīd Eiropas Savienībā ir zināma drošas izmantošanas vēsture pārtikā un var izmantot šādus no sējas kaņepes iegūtus pārtikas produktus un augu daļas: 

  • sēklas,
  • no sēklām iegūtu eļļu,
  • sēklu miltus,
  • attaukotas kaņepju sēklas.

Citi pārtikas produkti, tostarp no sējas kaņepes iegūti ekstrakti un atvasināti produkti, kas satur kanabinoīdus, tostarp kanabidiolu jeb CBD, ir uzskatāmi par jauniem pārtikas produktiem, jo nav pierādīta to droša izmantošanas vēsture nozīmīgā apjomā cilvēku uzturā Eiropas Savienībā pirms 1997. gada 15. maija.  Šādus produktus patlaban nav atļauts laist Eiropas Savienības tirgū kā pārtikas produktus, tā sastāvdaļas vai uztura bagātinātājus.
No 2018.gada 1.janvāra uz jauniem pārtikas produktiem tiek piemērota Regula Nr.2015/2283, kura noteic procedūru, ar kuru piešķir atļauju jaunu pārtikas produktu laišanai Savienības tirgū. Papildu informācija ir pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapā un Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā.

Nē, tie ir dažādi produkti. Kaņepju sēklu eļļa tiek iegūta no kaņepes sēklām ar spiešanas metodi, un tā  nesatur CBD. Tās izmantošana pārtikā, tostarp uztura bagātinātājos, ir atļauta. 
Savukārt, CBD eļļa tiek iegūta ekstrakcijas rezultātā, un tā raksturojas ar augstu CBD saturu. Šādas eļļas ieguvei visbiežāk izmanto kaņepes ziedus un lapas. Tāpat CBD eļļa var tikt iegūta kaņepju sēklu eļļai vai citai plaši lietotai augu eļļai (piemēram, olīveļļai vai saulespuķu eļļai) pievienojot CBD.

CBD eļļa un citi ar CBD bagātināti produkti (piemēram, tinktūras, uztura bagātinātāji, CBD košļājamās gumijas, CBD šokolāde) ir uzskatāmi par jauniem pārtikas produktiem, un tos šobrīd nav atļauts laist Eiropas Savienības tirgū.

Kaņepju audzēšanas nozare Latvijā ir salīdzinoši jauna, un pēdējos gados bija vērojama nozares attīstība. Joprojām trūkst pirmapstrādes rūpnīcas, kurā realizēt izaudzētos stiebriņus, bet patlaban ir vērojama uzņēmēju aktivitāte pārstrādes jomas sakārtošanā. 

Kaņepju sējumu platības Latvijā 2019. gadā, pēc CSP datiem, salīdzinājumā ar 2018. gadu nav būtiski mainījušās (sk. 2. att.). Kaņepes pārsvarā (688 ha jeb 80 % no kopējās platības) tika novāktas sēklu ieguvei, savukārt 180 ha jeb 20 % stiebriņu ieguvei.

2. attēls. Kaņepju sējumu platība Latvijā 2017.–2019. gadā
Avots: CSP

Kaņepju platību palielinājums ir skaidrojams ar to, ka šajā uzņēmējdarbības veidā iesaistās arvien jauni investori, kas lielākoties attīsta kaņepju riekstiņu un salmiņu pārstrādi. Tas liecina, ka Latvijā varētu plašāk attīstīties kaņepju audzēšana, jo ES palielinās pieprasījums pēc kaņepju eļļas un dabīgajām šķiedrām, kuras izmanto kā kompozītmateriālus, papīrrūpniecībā, pārtikā, mašīnbūvē un daudzās citās jomās.

2019.gada 3.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", kas paredz, ka rūpnieciskām vajadzībām, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa). Audzējot sējas kaņepes rūpnieciskām vajadzībām, atļauts izmantot tikai Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā iekļauto šķirņu sertificētas vai kaņepju saglabājamās šķirnes oficiāli pārbaudītas sēklas. Tādejādi vairs netiks ierobežots sējas kaņepju audzēšanas mērķis, kas varētu nākotne kalpot par iemeslu plašākai kaņepju audzēšanas un pārstrādes attīstībai Latvijā.