Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām uzņēmējus sazināties ar ministrijas Zivsaimniecības departamenta atbildīgajām personām:

  • Par Latvijas zvejas kuģu nozvejas apstiprināšanu zvejas produkcijas eksportam:
  • Lai precizētu informāciju par valstīm, kuras ir iekļautas nesadarbīgo trešo valstu sarakstā:

Olga Adamenko

Nodaļas vadītāja vietniece
Olga.Adamenko [at] zm.gov.lv

Kā arī jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar nozvejas sertifikātu apstiprināšanu zivju produkcijas importa gadījumā aicinām sazināties ar Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļas atbildīgajām personām:

Informācija pieejama:

Bieži uzdotie jautājumi ar atbildēm par Padomes 2008. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju, praktisko piemērošanu ir pieejami angļu valodā Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/illegal-fishing_en#ecl-inpage-28 – pēdējais dokuments sadaļā “Dokumenti”.