Pasākumu ieviešanas noteikumi:

  1. 16.12.2008. MK noteikumi Nr.1042 „Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana” aktivitātē “Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana””;
  2. 02.09.2008. MK noteikumi Nr.716 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Ražotāju grupas”";
  3. 22.12.2008. MK noteikumi Nr. 1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē “Arodapmācības”";
  4. 04.10.2011. MK noteikumi Nr.773 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem””;
  5. 23.09.2008. MK noteikumi Nr.792 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” īstenošanai”;
  6. 01.11.2010. MK noteikumi Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”
  7. 08.04.2008. MK noteikumi Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros";
  8. 04.10.2011. MK noteikumi Nr.772 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai””.