• Komisijas 2022. gada 15. septembra Regula (ES) 2022/1616 par reciklētas plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un par Regulas (EK) Nr. 282/2008 atcelšanu (LV; EN);
  • Komisijas 2018. gada 12. februāra Regula (ES) 2018/213 par bisfenola A izmantošanu lakās un pārklājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko attiecībā uz minētās vielas izmantošanu saskarei ar pārtiku paredzētos plastmasas materiālos groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 (LV; EN)
  • Komisijas 2009. gada 29. maija Regula (EK) Nr. 450/2009 par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN);
  • Komisijas 2011.gada 14.janvāra Regula (ES) Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku  (LV; EN);
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1935/2004 (2004.gada 27.oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (LV; EN).
  • Komisijas 2011. gada 22. marta Regula (ES) Nr. 284/2011, ar ko paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā (LVEN)
  • Komisijas 2011. gada 1.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 321/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 attiecībā uz bisfenola A izmantošanas ierobežojumiem zīdaiņu ēdināšanai paredzētās plastmasas pudelītēs (Dokuments attiecas uz EEZ) (LVEN)
  • Komisijas Regula (EK) Nr.2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi; (Dokuments attiecas uz EEZ) (LVEN)
  • Komisijas 2005.gada 18.novembra Regula (EK) Nr.1895/2005 par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem; (Dokuments attiecas uz EEZ) (LVEN)