Nesadarbīgās valstis:

  • Kambodžas Karaliste;
  • Komoru salas;
  • Sentvinsenta un Grenadīnas;
  • Kamerūna (iekļauta sarakstā 2023.gada februārī);
  • Trinidādas un Tobāgo Republika (iekļauta sarakstā 2023.gada novembrī).

Potenciāli nesadarbīgās valstis:

  • Ekvadora;
  • Libērija;
  • Sjerraleones Republika;
  • Sentkitsa un Nevisa;
  • Vjetnama.

Nesadarbīgo valstu un potenciāli nesadarbīgo valstu saraksts ir pieejams: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf (skat. sadaļā: Documents/ Overview of IUU procedures)

Valsts iekļaušana sarakstā nozīmē, ka tās nespēj nodrošināt zvejas kontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanu pietiekamā līmenī, lai izskaustu nelegālas nozvejas iespējamību.

Gadījumā, ja potenciāli nesadarbīgo valstu sarakstā iekļautās valstis nespēj uzlabot situāciju zvejas kontroles jomā, pret tām var tikt piemērota NNN regulas 38. pantā noteiktā rīcība, tai skaitā šo valstu izcelsmes zivju produkcijas importa aizliegums Eiropas Savienībā, attiecīgi neatzīstot šādiem produktiem pievienotos nozvejas sertifikātus, karoga maiņas liegums no šo valstu karoga kuģiem uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalsts karogu, aizliegums jebkādai darbībai kuģu pirkšanas/ pārdošanas jomā u. tml. Uzņēmēji tiek aicināti piesardzīgi veikt jebkādus darījumus zivju produkcijas tirdzniecības un zvejniecības jomā ar iepriekšminētajām trešajām valstīm.