Likums „Par Eiropas Konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un Grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību”

Lai starp dalībvalstīm būtu vienota tiesību aktu prasību interpretācija par dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto zinātnes vai izglītības vajadzībām, ir pieņemta

Eiropas Komisija 2007.gada 18.jūnijā ir pieņēmusi

 

Eiropas Komisijas mājas lapā ir pieejamas vadlīnijas:

  • Vienotas izglītības un apmācības sistēmas izveide nolūkā izpildīt direktīvas prasības

  • Projektu izvērtēšana un projektu retrospektīvā izvērtēšana

  • Dzīvnieku labturības struktūras un Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komiteja

  • Inspekcijas un sankcijas

  • Procedūru smaguma pakāpes