Noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti (maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei

Ministru kabineta noteikumi par pārtiku zīdaiņiem un pārtiku maziem bērniem:

Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktus reģistrē Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”