Zemkopības ministrija (turpmāk - ministrija) vēlas atgādināt, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas informāciju,  nozvejas sertifikāti Eiropas Savienības izcelsmes zivju produkcijas eksportam ir nepieciešami uz sekojošām valstīm:   Islande (no 2010.gada 1.janvāra), Kotdivuāras Republika jeb Ziloņkaula Krasts (no 2010.gada 26.marta), Kuveita (no 2010.gada 26.marta), Madagaskara (no 2010.gada 3.marta), Norvēģija (no 2010.gada 1.janvāra), Taizeme (no 2010.gada 1.janvāra), Tunisija (no 2010.gada 21.aprīļa) un Ukraina (no 2013.gada 15.maija). Tas nozīmē, ka eksportējot zivju produkciju uz iepriekš minētajām valstīm ir nepieciešams aizpildīt Padomes regulas (EK) Nr.1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (turpmāk – NNN) zveju (turpmāk - Regula 1005/2008) II pielikumu un iesniegt apstiprināšanai ministrijā. 

Eksportētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai ministrijā elektroniski nosūtot uz e-pastu baiba.ake@zm.gov.lv vai iesniedzot Zivsaimniecības departamentā.

Iesniedzot nozvejas sertifikātu apstiprināšanai, lūgums norādīt arī zvejas žurnāla(-u) numuru(-s).

Nozvejas sertifikāta aizpildīšanas instrukcija (turpmāk – instrukcija) pieejama zemāk izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Komisijas vadlīnijām un citiem dokumentiem, kas skaidro nozvejas sertifikātu aizpildīšanu zivju produkcijas eksporta un importa gadījumos. Ministrija precizēja 2013.gada izstrādāto instrukciju un norāda, ka būtiskas izmaiņas attiecās uz tās 3.aili ‘’Produktu apraksts’’, kas jāaizpilda par eksportējamo nevis izkrauto daudzumu!

Ministrija vērš uzmanību uz sadarbību zivju produkcijas tirdzniecības jomā ar atsevišķām trešajām valstīm. Pamatojoties uz š.g. 15. septembrī Eiropas Komisijas izplatīto informāciju par valstīm, kas varētu tikt uzskatītas par nesadarbīgām NNN zvejas apkarošanas jomā. Šobrīd nesadarbīgas valstis ir: Kambodžas Karaliste, Komoru salas un Sentvinsenta un Grenadīnas. Savukārt potenciāli nesadarbīgās valstis - Republika Kiribati, Libērija, Sjerraleones Republika, Sentkitsa un Nevisa, Taivana (2015.gada oktobris), Taizeme (2015.gada aprīlis), Trinidādas un Tobāgo Republika  un Tuvalu. Tas nozīmē, ka šīs valstis nespēj nodrošināt, ka to zvejas kontroles un uzraudzības sistēmas ir pietiekamā līmenī, lai izskaustu nelegālas nozvejas iespējamību.

Neskatoties uz to, ka Latvijai zivju produkcijas tirdzniecība ar iepriekšminētajām valstīm nav apjomīga, tomēr 2015.-2017.gadā ir bijis zvejas produkcijas imports no Taizemes un Taivānas. Gadījumā, ja potenciāli nesadarbīgo valstu sarakstā iekļautās valstis nespēs uzlabot situāciju zvejas kontroles jomā, pret tām var tikt piemērota Regulas 1005/2008 38. pantā noteiktā rīcība, tai skaitā šo valstu izcelsmes zivju produkcijas importa aizliegums Eiropas Savienībā, attiecīgi nepieņemot šādiem produktiem pievienotos nozvejas sertifikātus, karoga maiņas liegums no šo valstu karoga kuģiem uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalsts karogu, aizliegums jebkādai darbībai kuģu pirkšanas/ pārdošanas jomā u. tml. Tādēļ aicinām piesardzīgi veikt jebkādus darījumus zivju produkcijas tirdzniecības un zvejniecības jomā ar iepriekšminētajām trešajām valstīm.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām uzņēmējus sazināties ar ministrijas Zivsaimniecības departamenta atbildīgajām personām:

Par Latvijas zvejas kuģu nozvejas apstiprināšanu zvejas produkcijas eksportam:

  Lai precizētu informāciju par valstīm, kuras ir iekļautas nesadarbīgo trešo valstu sarakstā:

   Olga Adamenko

   Nodaļas vadītāja vietniece
   Olga.Adamenko [at] zm.gov.lv

   Kā arī jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar nozvejas sertifikātu apstiprināšanu zivju produkcijas importa gadījumā aicinām sazināties ar Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļas atbildīgajām personām: