Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas kuģu nozvejoto zvejas produktu (tostarp apstrādāto produktu) eksporta gadījumā, eksportētājs trīs darba dienas pirms tās paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā. Apstiprinot nozvejas sertifikātu, Zemkopības ministrija apliecina, ka Latvijas kuģu nozveja ir veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, regulām un starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, kā arī apstiprina nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku iegūtajai nozvejai.

Procesa apraksts

 1. Sertifikāta iesniegšana Zemkopības ministrijā
  Pretendents, kas vēlas eksportēt no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm zvejas produktus, tostarp apstrādātus produktus, aizpilda un pievieno apstiprinātus nozvejas sertifikātus.

  Nozvejas sertifikātu iesniedz elektroniski nosūtot uz e-pastu: baiba.ake@zm.gov.
  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Nozvejas sertifikāta datu pārbaude
  Zemkopības ministrija pārbauda un apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 II pielikumu noformētā nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai.

 3. Nozvejas sertifikāta saņemšana
  Zemkopības ministrija izsniedz apstiprinātu nozvejas sertifikātu, to nosūtot uz iesniedzēja e-pastu, kā arī ieskenē un ievieto valsts informācijas sistēmas „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”.
  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)

Saņemt pakalpojumu