Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nozvejas apjoma limitu, kas iedalīts rūpnieciskās zvejas tiesīu nomniekam zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī (izņemot jūras piekrasti), var manīt pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku savstarpēju vienošanos par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam, pēc tam, kad šāda vienošanās iesniegta Zemkopības ministrijā un protokolā izdarīti attiecīgi grozījumi.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu brīvā formā (savstarpēju vienošanos) par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam.
  Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Grozījumu sagatavošana rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā
  ZM veic nepieciešamos grozījumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā un ievada informāciju Latvijas Zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas sistēmā,

 3. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokola grozījumu parakstīšana
  Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 paraksta grozījumus līguma protokolā.
  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)