• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1332/2008 ( 2008. gada 16. decembris) par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr. 258/97 LV ; EN
  • Komisijas Regula (ES) Nr.234/2011 (2011.gada 10.marts), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (LV; EN)  ; Jaunākie dokumenti pieejami LV ; EN
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1331/2008 ( 2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem LV ; EN