Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Atveseļošanas fonda logo

2023. gada 2. oktobrī Zemkopības ministrija uzsākusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 “Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku” īstenošanu.


Projekta mērķis

Uzlabot informatīvo atbalstu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģijas īstenošanai, kura paredz nodrošināt uzticamu, aktuālu un detalizētu informāciju lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanai.

Projekta ietvaros tiks uzlaboti procesi Zemkopības ministrijā un 2 padotības iestādēs. Projekta ietvaros plānoti pilnveidojumi, kas nodrošinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldību, ģeotelpiskās informācijas datu slāņu koplietošanu, monitoringu par zemes apsaimniekošanas aktivitātēm – brīdinājumus lauksaimniekiem par veiktajām darbībām, audzētajām kultūrām, termiņu un nosacījumu ievērošanu.

 

Projekta kopējās izmaksas: 2 796 528 EUR

 

Projekta sadarbības partneri:

Lauku atbalsta dienests, Valsts augu aizsardzības dienests

 

Projekta īstenošanas termiņš:

2023. gada 2. oktobris – 2026. gada 31. maijs.