• Komisijas 2021. gada 9. marta Regula (ES) 2021/418, ar ko attiecībā uz nikotīnamīda ribozīda hlorīdu un magnija citrāta malātu, ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, un attiecībā uz vara mērvienībām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (LVEN)
  • Komisijas  2015. gada 12. marta Regula 2015/414 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK attiecībā uz (6S)-5-metiletrahidrofolijskābes glikozamīna sāli, ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā. (Dokuments attiecas uz EEZ) (LVEN)
  • Komisijas 2017. gada 5. jūlija Regula (ES) 2017/1203 ar ko attiecībā uz organisko silīciju (monometilsilāntriolu) un kalcija fosforiloligosaharīdiem (POs-Ca®), kuri pievienoti pārtikas produktiem un kurus izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 (LVEN)
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem
  • Komisijas 2006.gada 30.marta Direktīva 2006/37/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Direktīvu 2002/46/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu
  • Komisijas 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1170/2009, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem
  • Komisijas 2011. gada 14. novembra Regula (ES) Nr. 1161/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2009 attiecībā uz sarakstiem ar minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem
  • Komisijas 2014. gada 7. februāra Regula (ES) Nr. 119/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem