Veterinārajā receptē jānorāda:

  • dzīvnieka vai dzīvnieka grupas identifikācija;
  • dzīvnieka īpašnieka (turētāja) identifikācija;
  • izrakstīšanas datums;
  • veterinārārsta kontaktinformācija;
  • zāļu nosaukums, forma, stiprums, daudzums;
  • deva un izdalīšanās periods, īpaši brīdinājumi;
  • deklarācija/atzīme, ja zāles izrakstītas, piemērojot «kaskādes» principu.

Praktizējošs veterinārārsts veterināro recepti izraksta dzīvnieka ārstēšanas kursam un to izraksta tikai pēc dzīvnieka klīniskas izmeklēšanas.

Svarīgi atzīmēt, ka antimikrobiālo zāļu veterinārās receptes derīgas piecas dienas no izrakstīšanas datuma. Tāpat Regula nosaka, ka praktizējošam veterinārārstam jāspēj pamatot antimikrobiālo līdzekļu receptes izrakstīšanu, īpaši, profilakses un metafilakses gadījumos. Metafilaksei paredzētu antimikrobiālo zāļu veterināro  recepti izraksta tikai pēc tam, kad praktizējošs veterinārārsts ir diagnosticējis infekcijas slimību.

Izrakstīta veterinārā recepte derīga visā Eiropas Savienībā.

Līdz Eiropas Komisija izstrādā vienotu receptes veidlapas paraugu, praktizējošs veterinārārsts izrakstot un noformējot recepti, ievēro 2011.gada 4.oktobra MK. noteikumus Nr.756 “Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība”