Veterināro zāļu regulā ir definēti vairāki jauni termini attiecībā uz zāļu lietošanu:

“antimikrobiālais līdzeklis” ir tāda viela ar tiešu iedarbību uz mikroorganismiem, kuru lieto infekciju vai infekcijas slimību ārstēšanai vai profilaksei, tostarp antibiotikas, pretvīrusu zāles un pretsēnīšu un pretprotozoju līdzekļi

“antibiotika” ir tāda viela ar tiešu iedarbību uz baktērijām, kuru lieto infekciju vai infekcijas slimību ārstēšanai vai profilaksei

“metafilakse” ir zāļu ievadīšana dzīvnieku grupai pēc tam, kad daļai no grupas ir diagnosticēta klīniska saslimšana, nolūkā ārstēt klīniski slimos dzīvniekus un ierobežot slimības izplatīšanos uz dzīvniekiem, kuri ir tiešā kontaktā ar slimajiem dzīvniekiem un ir apdraudēti un kuri, iespējams, jau ir subklīniski inficēti

“profilakse” ir zāļu ievadīšana dzīvniekam vai dzīvnieku grupai pirms slimības klīnisko pazīmju parādīšanās, lai nepieļautu slimības sākšanos vai inficēšanos

Attiecībā uz veterināro zāļu lietošanu, Veterināro zāļu regula nosaka:

 • veterinārās zāles lieto saskaņā ar lietošanas instrukciju (izņemot “kaskādi”);
 • recepšu veterinārās zāles dzīvniekam ievada praktizējošs veterinārārsts vai atļauj to darīt citai personai;
 • praktizējošs veterinārārsts uzskaita recepšu zāļu lietošanu.

Attiecībā uz antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, Veterināro zāļu regula nosaka stingrākas prasības:

 • antimikrobiālos līdzekļus neizmanto regulārai (rutīnas) dzīvnieku ārstēšanai;
 • antimikrobiālo līdzekļu lietošana neatsver sliktu higiēnu un nekompensē sliktu saimniecības pārvaldību;
 • metafilaksei lieto tikai pēc riska izvērtējuma;
 • profilaksei lieto tikai izņēmuma gadījumos atsevišķam dzīvniekam vai ierobežotam skaitam dzīvnieku, ja ir augsts saslimšanas risks.

Regulā īpašs uzsvars uz to, ka antibiotikas profilaksei lieto tikai atsevišķam dzīvniekam.

Veterināro zāļu regulas 111.pants nosaka, ka praktizējošs veterinārārsts var sniegt pakalpojumu citā dalībvalstī (“uzņēmējas dalībvalsts”), izmantojot veterinārās zāles, kam tirdzniecības atļauja piešķirta dalībvalstī, kurā praktizējošs veterinārārsts reģistrējis savu darbību, ievērojot šādus nosacījumus:

 • ieved un ievada veterinārās zāles dzīvniekam tādā daudzumā, kas nepārsniedz ārstēšanas kursam nepieciešamo;
 • veterinārās zāles pārvadā oriģināliepakojumā;
 • ievēro uzņēmējas dalībvalsts labu veterināro praksi;
 • nosaka lietoto veterināro zāļu marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādīto zāļu izdalīšanās periodu;

Nosacījumus ievēro citas dalībvalsts praktizējošs veterinārārsts sniedzot pakalpojumu Latvijā, kā arī Latvijas praktizējošs veterinārārsts sniedzot pakalpojumu citā dalībvalstī.

Nosacījumi netiek piemēroti imunoloģiskām veterinārajām zālēm (izņemot serumus un toksīnus).