• Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (LVEN)
 • Komisijas 2021. gada 18. marta Regula (ES) 2021/468, ar ko attiecībā uz hidroksiantracēna atvasinājumus saturošām botāniskajām sugām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV;EN)
 • Komisijas 2019. gada 24. aprīļa Regula (ES) 2019/650, ar ko attiecībā uz Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.) (LV;EN)
 • Komisijas 2019. gada 24. aprīļa Regula (ES) 2019/649, ar ko attiecībā uz transtaukskābēm, kuras nav dzīvnieku izcelsmes taukos dabiski esošas transtaukskābes, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.) (LV;EN)
 • Komisijas 2017. gada 5. jūlija Regula (ES) 2017/1203 ar ko attiecībā uz organisko silīciju (monometilsilāntriolu) un kalcija fosforiloligosaharīdiem (POs-Ca®), kuri pievienoti pārtikas produktiem un kurus izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 (LVEN)
 • Komisijas 2015. gada 11. marta Regula (ES) 2015/403, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu attiecībā uz Ephedra sugām un Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (LVEN)
 • Komisijas 2014. gada 7. februāra Regula (ES) Nr. 119/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (LVEN)
 • Komisijas Īstenošanas 2012. gada 11. aprīļa Regula (ES) Nr. 307/2012, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus par to, kā piemērojams 8. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai: LV;EN.
 • Komisijas 2011. gada 14. novembra Regula (ES) Nr. 1161/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2009 attiecībā uz sarakstiem ar minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem (LVEN)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (LVEN)
 • Komisijas 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1170/2009, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem (LVEN)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula (EK) Nr. 108/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (LVEN)