• 2010/167/ES Komisijas Ieteikums (2010. gada 19. marts) par mobilo sakaru pakalpojumu kuģos (MCV pakalpojumu) sistēmu atļaušanu