Iveta Veinberga, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta eksperte

Svaigu augļu un dārzeņu nozares normatīvie akti nosaka, ka augļus un dārzeņus drīkst tirgot tikai tad, ja tie ir veseli, tīri, atbilstošā kvalitātē un tiem ir norādīta izcelsmes valsts. Bet kā tad šī prasība izskatās „dzīvē” jeb tirdzniecības vietā?

Ja augļi un dārzeņi ir fasēti, tad visai nepieciešamajai informācijai ir jābūt uz iepakojuma. Tur atradīsiet pilnu izcelsmes valsts nosaukumu.

Savukārt augļiem un dārzeņiem, kurus tirgo nefasētus, informāciju par izcelsmes valsti parasti norāda cenu zīmē. Bet, ja augļus vai dārzeņus tirgo no kastes, informācija par izcelsmi atrodas vai nu cenu zīmē vai arī uz kastes.

Jāatceras, ka patērētājs pats var aizsargāt savas intereses! Tas nozīmē, ka patērētājs pats drīkst jautāt tirgotājam par realizējamo augļu un dārzeņu izcelsmi un pārliecināties par informācijas patiesumu augļu un dārzeņu pavaddokumentos.