Liene JirgensoneZemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta eksperte

Jēdziens “svaigpiens” nozīmē, ka piens ir radies lauksaimniecības dzīvnieku piena dziedzeru sekrēcijas rezultātā un pēc izslaukšanas nav karsēts augstāk par 40 °C temperatūru. Tā kā svaigpiens ir termiski neapstrādāts pārtikas produkts, tad, lai pasargātu patērētāju no iespējamības saslimt ar pārtikas izraisītu slimību, svaigpienu pirms tā lietošanas ir nepieciešams uzvārīt. Līdz ar to, iegādājoties svaigpienu, jāpievērš uzmanība, ka realizācijas vietā ir jābūt norādītai informācijai: “Svaigpiens. Pirms lietošanas uzvārīt”. Jābūt arī norādei par derīguma termiņu “Izlietot līdz”, kā arī svaigpiena ražotāja nosaukumam un adresei.

Svarīgi atcerēties, ka derīguma termiņš svaigpienam nav ilgāks par 48 stundām no tā izslaukšanas brīža. Kā arī, lai informētu sabiedrību par to, ka piens iegūts saimniecībās, kurās Pārtikas un veterinārais dienests ir veicis dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprites uzraudzību, kā arī piena ieguves higiēnas un piena nekaitīguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, tiek izsniegta piena realizācijas atļauja. Šīs atļaujas kopija svaigpiena tirgotājam, realizējot svaigpienu, ir jānovieto patērētājam redzamā vietā. Svaigpienu var realizēt vienreiz lietojamā iepakojumā vai arī pircēja traukos.

Ja svaigpienu izmanto kādā no ēdināšanas uzņēmumiem, tad jāatceras, ka pirms pasniegšanas patērētajam tas ir termiski jāapstrādā, lai nodrošinātu produkta nekaitīgumu. Pēc karsēšanas svaigpienu divu stundu laikā atdzesē un uzglabā temperatūrā no 2 °C līdz 6 °C ne ilgāk kā 36 stundas.