Bioloģiskās lauksaimniecības princips ir darboties saskaņā ar dabu – ražošanas procesā tiek ražota veselībai droša pārtika un arī tiek domāts par veselīgu augsni un dzīvnieku labturību. 

Kāpēc izvēlēties bioloģisko produktu?

 1. Videi draudzīga saimniekošana.
 2. Bioloģiskos produktus iegūst, nelietojot ķīmiski sintezētas vielas, piemēram, pesticīdus, minerālmēslus utt. 
 3. Bioloģiskajiem produktiem ir stingri ierobežojumi attiecībā uz izmantotajām piedevām un pārstrādes palīglīdzekļiem.
 4. Bioloģisko produktu ražošanā neizmanto ģenētiski modificētus organismus (ĢMO), jo to izmantošana ir stingri aizliegta produktu pārstrādē un ražošanā, tai skaitā lopbarības ražošanā. Tas nozīmē, ka dzīvnieku barošanā netiek izmantota ĢM soja un kukurūza.
 5. Dzīvniekiem bioloģiskajās saimniecībās ir paaugstinātas labturības prasības (obligātas ganības, pastaigu laukumi arī ziemā). Dzīvnieku turēšanā tiek ievēroti profilakses pasākumi (minimālā platība, dzīvnieku blīvums uz vienu hektāru, turēšanas apstākļi) un veselības nodrošināšanai tiek lietoti dabīgie līdzekļi (vitamīni, zāļu tējas), līdz ar to dzīvnieki slimo mazāk, nav nepieciešams lietot līdzekļus to ārstēšanai.
 6. Pērkot Latvijā ražotos bioloģiskos produktus, mēs atbalstām Latvijas bioloģiskos zemniekus, līdz ar to par produktiem izdotā nauda paliek Latvijā.

Bioloģisko produktu marķēšana

Regula Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu nosaka, ka tādus terminus kā „bioloģisks” un „ekoloģisks”, arī to atvasinājumus vai deminutīvus un vārdu daļas „bio” un „eko” var izmantot ES un jebkurā ES valodā tādu produktu marķējumā, reklāmā un tirdzniecības dokumentos, kuri atbilst bioloģiskās ražošanas prasībām.

 • Produkta nosaukumā izmanto vārdu daļas „bio” un „eko”:
 • dzīviem vai nepārstrādātiem lauksaimniecības produktiem (piemēram, zivis, olas, burkāni), kuri iegūti bioloģiskajā saimniecībā;
 • produktiem, kas galvenokārt ražoti no lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļām un vismaz 95 % (pēc svara) no tām ir ražotas bioloģiskajā lauksaimniecībā.
 • Visās ES dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā ir kopējs ES logo - ekolapiņa – un marķējuma nosacījumi.

 

Marķējumā norāda: 

 • ES bioloģiskās lauksaimniecības logo - ekolapiņa;
 • kontroles institūcijas kodu, kas kontrolē uzņēmēju. Latvijā ir divas kontroles institūcijas: biedrība „Vides kvalitāte" (BIO-LV-01) un Valsts SIA „Sertificēšanas un testēšanas centrs" (BIO-LV-02). 
 • vietu, kurā ražotas produkta sastāvā esošās sastāvdaļas. Vietas norāde ir norādīta attiecīgi vienā no šādiem veidiem: 
 • „Lauksaimniecība ES” – produkta sastāvdaļas ir iegūta ES; 
 • „Lauksaimniecība ārpus ES” – produkta sastāvdaļas ir iegūtas trešajās valstīs; 
 • „Lauksaimniecība ES/ārpus ES” – daļa produkta sastāvdaļu ir iegūtas ES, un daļa – trešajā valstī. 
 • Norādi „ES” vai „ārpus ES” var aizstāt vai papildināt ar valsts nosaukumu, ja visas produkta sastāvdaļas, kas ir produkta sastāvā, ir iegūtas attiecīgajā valstī. 

Ja produktā bioloģiskās izcelsmes sastāvdaļas ir mazāk par 95 % (pēc svara), vārdu daļas „bio” un „eko” var izmantot tikai sastāvdaļu sarakstā.
Sastāvdaļu sarakstā ar zvaigznīti (*) norāda visas bioloģiskās sastāvdaļas un saraksta beigās ievieto tekstu „Bioloģiskās sastāvdaļas: x %”, kur „x” ir kopējā bioloģiskajā lauksaimniecībā ražoto sastāvdaļu proporcija attiecībā pret lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļu kopējo apjomu produktā. 
Tāpat norāda kontroles institūcijas kodu, kura kontrolē uzņēmēju.

Latvijā uz bioloģiskajiem produktiem var lietot Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas preču zīmi “Latvijas ekoprodukts”. Zīmi ”Latvijas Ekoprodukts“ ir tiesīgi lietot tikai ražotāji, kas sertificēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības standartiem, ražo produkciju no vietējām izejvielām un ir noslēguši līgumu ar Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju par preču zīmes lietošanu.

Saimniecību un uzņēmumu saraksts, kuriem izsniegts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts, pieejams Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā šeit.