Norway grants logo
augsne

No pirmdienas līdz piektdienai, no 24. līdz 28. oktobrim, norisināsies Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta (NIBIO) vidustermiņa misija Latvijā, lai izvērtētu Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” ieviešanas progresu un projekta praktisko norisi, tostarp arī ar dažādajiem lauku darbiem. 

Projekta darbības izvērtēšanas un pieredzes apmaiņas laikā divi NIBIO eksperti iepazīsies ar projekta darbu un pārrunās ar Latvijas partneriem tā norisi. Nedēļu ilgās misijas laikā NIBIO pārstāvji kopā ar projekta partneriem apskatīs SEG emisiju izmēģinājuma punktu Ogresgalā, augsnes aprakstīšanas un kartēšanas lauku darbus Taurenē un augsnes oglekļa monitoringa lauku darbus Siguldas novadā. NIBIO eksperti arī intervēs Zemkopības ministrijas pārstāvjus un projekta partnerus no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Valsts augu aizsardzības dienesta un Latvijas Universitātes. Pēc misijā iegūtās informācijas izvērtēšanas NIBIO sagatavos vidustermiņa ziņojumu un sniegs rekomendācijas projekta darbības uzlabošanai, ja tas būs nepieciešams. Galvenais misijas mērķis ir novērtēt projekta ieviešanas progresu un norādīt virzienus, kuriem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību.  

Misijas laikā plānota Norvēģijas vēstnieces Latvijā Īnes Morengas (Ine Måreng) tikšanās ar NIBIO ekspertiem un iepazīšanās ar projekta lauka darbiem un praktisko realizāciju.

Gaidāmā misija ir otrā no trim plānotajām vizītēm projekta īstenošanas laikā. Pirmā NIBIO misija, kuras mērķis bija konsultēt projekta uzsākšanu, norisinājās tiešsaistē 2021. gada novembrī un decembrī. Pirmās misijas laikā notika arī seminārs, kurā pārrunāja projekta īstenošanas plānu, aktivitātes un paredzamos rezultātus. Savā ziņojumā par pirmo projekta īstenošanas gadu NIBIO eksperti secināja, ka Latvijai ir ļoti nepieciešana vēsturisko augsnes datu sakārtošana un informācijas atjaunošana.

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljonu eiro grantu finansējums un 0,27 miljonu eiro nacionālais līdzfinansējums. 

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Valsts augu aizsardzības dienests un Latvijas Universitāte. Projekts ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim. 

Vidustermiņa misijas programma

25. oktobris

10:40 – 12:10

Tikšanās un intervija Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”

13:00 – 14:00

SEG emisiju izmēģinājuma punkta apskatīšana kopā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pārstāvjiem

26. oktobris

11:00 – 15:00

Augsnes aprakstīšanas un kartēšanas lauku darbu demonstrācija kopā ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem

27. oktobris

10:00 – 10:30

Augsnes oglekļa monitoringa lauku darbu demonstrācija kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvjiem

11:30 – 13:00

Tikšanās un intervija Valsts augu aizsardzības dienestā

14:00 – 15:30

Tikšanās un intervija Zemkopības ministrijā

28. oktobris

09:00 – 10:30

Tikšanās un intervija Latvijas Universitātē

Strādājam kopā zaļai Eiropai! Mediju kontaktiem:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv