Ginta DzerkaleZemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta eksperte

Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju ikdienas uzturā izvēlas lietot Latvijas lauksaimnieku, zivsaimnieku un pārtikas ražotāju piedāvāto pārtikas produkciju. Lai Latvijas ražojums varētu labāk pamanīt veikalu plauktos piedāvātajā plašajā pārtikas preču klāstā, pastāv vairākas preču zīmes, kas īpaši izceļ vietējo produkciju. To vidū arī nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas preču zīmes – Zaļā karotīte un Bordo karotīte, kas apliecina, ka ar tām marķētās pārtikas preces ražotas Latvijā.

Zaļā karotīte un Bordo karotīte apliecina, ka šajā nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (turpmāk – NPKS) visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami, produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši NPKS prasībām, un gala produkts ar NPKS norādēm – Zaļā karotīte vai Bordo karotīte – ir nonācis mazumtirdzniecībā.

Pārtikas veterinārā dienesta (PVD)  tīmekļa vietnē ir pieejams NPKS produktu un ražotāju saraksts.

NPKS prasības noteiktas šādām produktu grupām:

 • pienam un piena produktiem, liellopu gaļai, cūkgaļai, kazu, aitu un trušu gaļai un tās produktiem; 
 • medum un biškopības produktiem; 
 • graudaugiem un to produktiem, eļļas augiem un to produktiem; 
 • dārzeņiem, kartupeļiem, sēnēm un to produktiem; 
 • augļiem, ogām un to pārstrādes produktiem; 
 • olām, putnu gaļai un tās produktiem; 
 • zivīm un zivju produktiem;
 • saliktiem produktiem un uztura bagātinātājiem; 
 • dzeramajam ūdenim, avota ūdenim, minerālūdenim un sulu dzērieniem;
 • konditorejas izstrādājumiem.

Ar zaļās krāsas norādi – Zaļo karotīti – marķē:

 •  Medu un biškopības produktus, svaigus dārzeņus, kartupeļus, augļus un ogas, svaigu gaļu, svaigas zivis un svaigas olas, ja tie pilnībā iegūti vienā ES dalībvalstī vai reģionā, kas shēmas norādē minēta kā izcelsmes valsts vai reģions, piemēram, Latvija.
 •  Produktus, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un 75% izejviela iegūta vienā ES dalībvalstī vai reģionā, kas shēmas norādē minēta kā izcelsmes valsts vai reģions.

Ar bordo krāsas norādi – Bordo karotīti – marķē:

 • paaugstinātas kvalitātes produktus, kuriem pārsniegts vispārīgais komerciālu preču standarts un kuru pilns pārstrādes cikls notiek vienā ES dalībvalstī vai reģionā, piemēram, Latvijā.

Lai pieteiktos dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, personai, kura vēlas ražot nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām atbilstošu produktu:

 • ir jāiepazīstas ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām;
 • jāpiesakās sertifikācijai (jāiesniedz iesniegums) kontroles institūcijā PVD;
 • pēc sertifikāta saņemšanas jāiesniedz iesniegums Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijā un jāslēdz līgums par zīmes lietošanas tiesību piešķiršanu.