Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, dalībvalstīm ir paredzēti zvejas flotes kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas references līmeņi, kas Latvijai ir jāievēro. Latvijas zvejnieku ir pienākums saskaņot ar Zemkopības ministriju zvejas kuģa dzinēja nomaiņu, zvejas kuģu iegādi, jaunu zvejas kuģu būvi un citu kuģu pārbūvi par zvejas kuģiem, ņemot vērā konkrētā zvejas kuģa dzinēja jaudu un tonnāžu (izņemot pašpatēriņa zvejā izmantotos zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 10 m).

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu saskaņojumu jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei un citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģiem jāvēršas Zemkopības ministrijā ar attiecīgu iesniegumu, kurš tiek sastādīts brīvā formā.
  Kontakti: Republikas laikums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv
  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Lēmuma pieņemšana par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu
  Zemkopības ministrija viena mēneša laikā izvērtē iesniegumumu un pieņem lēmumu par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu.

 3. Saskaņojuma saņemšana
  Iesnieguma iesniedzējam tiek sniegts saskaņojums jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei vai citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģiem.
  Iesnieguma iesniedzējs saskaņojumu saņem pa pastu, vai klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 14.stāvā.
  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)