Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 10 m vai lielāks (mencu zvejā 8 m), attiecīgās zivju sugas zvejai Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča ūdeņos ir ir jāsaņem papildu pilnvarojums (īpaša atļauja), ko, pamatojoties uz zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokolā noteiktiem zvejas limitiem un zvejai apstiprināto kuģu sarakstu, izsniedz Zemkopības ministrija.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju), piekrastes zvejas komercuzņēmumi Zemkopības ministrijā iesniedz attiecīgu iesniegumu, pievienojot tam zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokola kopiju. Savukārt zvejas aiz piekrastes ūdeņiem un starptautiskās zvejas komercuzņēmumi papildu pilnvarojumu saņem katru gadu kopā ar tam piešķirto zvejas tiesību protokolu. Nepieciešamības gadījumā Zemkopības ministrijā tiek iesniegti iesniegumi par attiecīgo izmaiņu veikšanu.

  Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Papildu pilnavrojuma (īpašās atļaujas) sagatavošana
  Zemkopības ministrija sagatavo papildu pilnvarojumu (īpašo atļauju).

 3. Papildu pilnavrojuma (īpašās atļaujas) saņemšana
  Komersants papildu pilnvarojumu (īpašo atļauju) var saņemt klātienē, pa pastu vai saņemot elektroniski uz e-pastu.
  Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv
  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)