Vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Sadarbības partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, SIA "Rīgas meži", ZS “Pasakas”, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”, SIA "Energouzraugs"

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunradītu tehnoloģiju, kas iekļauj aparatūras projektēšanu un izstrādi, sensoru datu apstrādes un analīzes programmatūras izstrādi un integrēšanu ĢIS sistēmā

Projekta izpildes termiņi: 01.07.2023 - 30.06.2025

Projekta rezultāts: