Statuss:
Īstenošanā

Projekts “Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos”

 

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Sadarbības partneri: SIA “LAAPC”, SIA “ECO lauks”, SIA  “Baltic Seaberry”, SIA “BRUwell”

Projekta mērķis: Atrast  efektīvāko pievilinātāju raibspārnmušas Rhagoletis batava masveida izķeršanai lauka apstākļos, piemērotu lamatu konstrukciju smiltsērkšķu raibspārnmušu masveida izķeršanai, ekonomiski pamatotāko smiltsērkšķu laistīšanas sistēmu,  bioloģiskajām saimniecībām piemērota mēslojuma sastāvu un veidu, kas nodrošina ražas kvalitāti un palielina kopējās ražas apjomu. Kā arī plānots izvērtēt izstrādāto smiltsērkšķu audzēšanas tehnisko risinājumu ekonomisko lietderību

Projekta izpildes termiņi: 14.03.2022 – 30.06.2025

Projekta rezultāts: Īstenošanā