Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Sadarbības partneri: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Meža īpašnieku biedrība,  aģentūra "Meža pētīšanas stacija", biedrība "Latvijas Zemnieku federācija", SIA "Latvijas Finieris Mežs", Mazo mežu īpašnieku biedrība, SIA "Sodra Latvia", SIA "Ingka Investments Management,  ZS "Priedes"

Projekta mērķis: Veicināt “bottom-up” virzītu pieeju oglekļa dioksīda (CO2) papildus piesaistei un mērķtiecīgai siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanai meža apsaimniekošanā, izglītojot un motivējot meža apsaimniekotājus klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu atbalstošas mežsaimniecības prakses izvēlē.

Projekta izpildes termiņi: 01.07.2022 - 30.06.2025

Projekta rezultāts: Īstenošanā