Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: Biedrība "Zemnieku saeima"

Sadarbības partneri: AS “Latvijas valsts meži, institūts "Silava", mednieku biedrība "Bārtava", Latvijas Meža īpašnieku biedrība,  Latvijas Mednieku savienība, biedrība "Medību klubs Ērgļi", institūta "Silava" un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija", MK Īle, Mednieku klubs “Ķepainis”

Projekta mērķis: izstrādāt ar valsts informācijas sistēmām savietojamu digitālu rīku medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, kas mazinātu administratīvo slogu medību procesa organizēšanai un pārvaldīšanai, sekmētu sabiedrības veselības un drošības uzlabošanu, radītu priekšnoteikumus optimālai meža apsaimniekošanas un medību saimniecības plānošanai, kā arī samazinātu ar medījamo dzīvnieku postījumiem un to slimībām saistītos riskus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Projekta izpildes termiņi: 01.07.2022 - 31.03.2025

Projekta rezultāts: Īstenošanā