Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, biedrība "Latvijas Zemnieku Federācija", Gaļas liellopu audzētāju biedrība, Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija, "Piiratud Vastutusega SCE E-Piim Latvijas filiāle", SIA "Nākotne", SIA "Adams Farm", ZS "Mežoki", ZS "Druvas", Ventspils Augstskola

Projekta mērķis: Veicināt Latvijas lopkopības sektora ilgtspēju un konkurētspējas paaugstināšanu, ņemot vērā Eiropas zaļā kursa nostādnes. 

Projekta izpildes termiņi: 01.07.2022 - 30.06.2025

Projekta rezultāts: Īstenošanā