Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: Biedrība "LATVIJAS LOĢISTIKAS ASOCIĀCIJA"

Sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, SIA "PAN-TRANS", SIA "RANPO", Borkovska Viesturu pagasta zemnieku saimniecība "SINTIJAS", SIA "Elagro Trade", SIA “UNICENTRS”, SIA "SELF Loģistika", Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "SNIEDZES"

Projekta mērķis: Izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus

Projekta izpildes termiņi: 01.01.2019. - 30.12.2022.

Projekta rezultāts: Īstenošanā