Statuss:
Noslēdzies

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, AS "ZIEDI JP", SIA “Fortum Latvia”, SIA “Pampāļi”, ZS “Irbenes”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava”, SIA “Latvi Dan Agro”, SIA “MC BIO”, SIA “Dobeles Eko”

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem – digestātiem un koksnes pelniem. 

Projekta izpildes termiņi: 01.10.2019. – 30.04.2023.

Projekta rezultāts: Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem | Lauku tīkls (laukutikls.lv)